Jdi na obsah Jdi na menu
 


Planeta Anoth

Lokace - Vnější okraj
Typ - Tropická planeta

Planeta v současné době obývaná Obchodní federací, planeta byla dobyta jako strategické místo.

Historie - Objevení před 457 lety, nikdy neosídlena, byla dočasným útočištěm neznámé pašerácké skupiny.


Planeta Bespin

Bespin, nejdůležitější planeta ve stejnojmenném systému, je plynný obr o průměru asi 118000 kilometrů s dobou rotace asi dvacet hodin. Bespin má mnoho měsíců, ale jen dva - H'gaard a Drudonna (známí také jako dvojčata) - jsou dost velcí, aby si zasloužili naši pozornost. Pevné kovové jádro planety je obklopeno silnou vrstvou kapalného rethenu. Nad rethenem se nacházejí barevná mračna sahající do vzdálenosti asi 1000 km. "Zóna života", což je jediné místo kde se mohou vyskytovat lidé, je asi 30 km silná vrstva nad mraky.Rostlinný život na Bespinu sestává hlavně z vznášejících se kolonií algae, početných pink a fosforeskujících glowerů. Mezi zdejší zvěř patří draví velkeři, netopýří rawwci a kilometr velké medúzy zvané beldoni. Ve svrchních vrstvách atmosféry Bespinu se vyskytuje tibannský plyn, který je výborným chladícím médiem v hypermotorech a rozložený je také skvělý pro zvýšení palebné síly blasterů. V této podobě se vyskytuje v nižších vrstvách atmosféry.


Planeta Bakura

Bakura je bohatá, zeleno-modrá planeta s několika měsíci, nacházející se izolovaném okraji Outer Rimu. Osmice planet v tomto systému zahrnuje plynného obra a Planetu šest - koule amoniakového ledu. Na Bakuře neustále prší. Hlavní město - Dalis D'aar se nachází u paty horského hřebenu v bíle, křemenité deltě mezi dvěma paralelními řekami. Bakurský export zahrnuje strategické kovy, komponenty repulzorů a návykové ovoce zvané namana, ze kterého se dělá cukroví a nektar. Bakura byla osídlena Bakurskou těžební korporací ke konci Klonových válek, i když alespoň jedna budova na planetě je starší než 100 let. Obyvatelé planety jsou poněkud zaujatí proti nelidským rasám, i když bledí, bezvlasí Kurtzenovévé obývají distrikt Kishh. bakuřané obzvláště nemají rádi droidy - to je způsobeno tím, první vlna kolonistů byla téměř vyhubena vinou nefungujících droidů. Mezi živočichy, žijící na Bakuře patří máselní mloci a draví Cratschi, rostliny jsou zastoupeny listy pokkta, stromy namana a víny.


Planeta Balsavis

Tento svět se nachází v kvadrantu Ninth blízko sektoru Senex. Jeho povrch se skládá z vulkanických trhlin oddělených mílemi ledovců. Trhliny jsou zahřívány jádrem planety, které také vytváří horké prameny. Města v blízkosti trhlin se jmenují například Wutz, Bot-Un, Mithipsin a Plawal (původně Pletwell). Jejich obrovské kopule klenoucí se nad trhlinami, držené ve vzduch za pomocí antigravů, mají na sobě visuté zahrady. Ve zdejších sklenících roste kávová réva a hedvábná réva - tyto rostliny představují třicet procent Belsaviské ekonomiky a potřebují zvýšení teploty o třicet stupňů, nebo i o víc. Tyto kopule také chrání města před občasnými bouřemi které se nad trhliny dostávají z okolních ledovců. Původní populace byla tvořena vytáhlými, krátce žijícími Mluki. Trhlinová údolí bývaly rozlehlými pralesy až do doby, než korporace Brathflen,

Klidná Plawalská komunita leží mezi příkrými útesy z červeno-černých skal a je řízeno Mlukim Jevaxem. kamenné lavice při stěnách útesů poskytují základy pro domy a sady. Většina budov je postavena z prefabrikovaných dílů a jsou společně nacpány na malou plochu, kvůli omezenému prostoru v trhlině. Rezidence ve starém městě byly stavěny přímo nad horkými prameny. Hustá mlha zapáchající po síře vyplňuje celé údolí a omezuje viditelnost na pouhých několik metrů. Plawalská hlavní přistávací sila jsou tunely spojena přímo s přístavními kancelářemi a zbytku města, včetně Brathflenského Medcentra, Staré sadové ulice, sedmi hlavních továren na balení hedvábí, MuniCenter, dovozní a vývozní obchody v Pandowirthské ulici a Kavárnu u Bublajícího bahna u Brandifertského dvora. Dům květin Madame Loty (nevěstinec) a bary jako je Kouřící tryska a Pralesní chtíč u Přístavní ulice. Dům na Ulici pomalovaných dveří ústí do špinavé sítě podzemních krypt. Krypty obsahující xylenové čipy a zlaté dráty z opuštěných laboratoří Mistra Jedi Pletta, byly hlídány zapomenutými pašeráky Silou ovládanými Irekem Ismarenem. Rostlinstvo v Plawalských trhlinách zahrnuje "hvězdné květy", sladkou révu, stromy aphor, orchideje, vysutý mech, pavoučí rostliny, shalamanové stromy, ferny a Wookijské vousy. Mezi zvířenu patří mooklasy, salamandři, fosforeskující brouci, žáby, pittini, pellatští ptáci, manollumové (pocházející z Ithoru), pozorující stvoření a hmyzí kretch, který zamořuje Plawalské tunely. Bouřlivá, ionizovaná atmosféra extrémně ztěžuje přistávání na povrchu. Pouze jeden bod - Koridor - zachovává stabilní podmínky po celý den. Pašeráci na tuto planetu musí přilétat Koridorem a pak teprve přistávat na svých přístavištích.


Planeta Byss

Tento svět se nachází hluboko v Jádru galaxie Tato utajená planeta je přístupná pouze po pečlivě zakódované trase, protože vzhledem k vysoké hustotě hvězd v Jádře zde je navigace téměř nemožná. Byss a jeho pět měsíců obíhají kolem dvojhvězdy tvořené modrou hvězdou a modrým trpaslíkem. Planeta Byss je tektonicky stabilní a nemá vůbec vychílenou osu a díky tomu je velmi příjemným světem planin a kaňonů nenarušovaných bouřemi, zemětřeseními a jinými smrtícími jevy. Mikroskopický život v mnohých jezerech a řekách je živen modrozeleným slunečním svitem. Dominantními druhy jsou mechy a kapradiny, živočichové jsou převážně neškodnými nočními tvory. Byss nemá žádný přirozený inteligentní život, i přes to se zde nachází několik ruin.


Systém Císařovy Tety

Nachází se poblíž systému Kuar a zahrnuje sedm světů těžících karbonit včetně Kirreku a Korosu Major. Systém je pojmenován podle ženské válečnice, která tento systém dobyla během počátků vesmírného cestování. Surový karbonit je vyráběn v tetských dolech a získává se hlavně z tenkých (silných?) vnějších prstenců plynných obrů a je zásadní látkou při výrobě hypermotorů. Královští potomci císařovny Tety vládli systému, dělili se o moc a zisk s vůdci vlivného Karbonitového cechu.
Před čtyřmi tisíci lety začali privilegovaní synové a dcery tetanské královské rodiny experimentovat s temnou stranou Síly. Seznámili je s ní královští dědicové Satal Keto a Aleema. Založili skupinu známou jako Krath, využívali sithské magie a vojenské síly k rychlému podmanění si systému. Veřejné popravy nepoddajných horníků karbonitu se konaly na centrálním náměstí města Cinnagaru, sídla vlády. Krath si zvolili sídlo v Cinnagarské železné tvrzi, která zahrnovala vnitřní město a blahobytný palác za zdmi pevnosti. Pod tvrzí se nacházely podzemní kobky a rozlehlá jeskyně, kde Krath zadržoval politické vězně. Rytíř Jedi Ulic Qel-Droma, stoupenec tetanského útoku na denebanské shromáždění Jedi, odcestoval na Tetu do Cinnagaru, aby poznal tajemství temné strany Síly využívané Krathem. V následujících měsících byl zabit Satal Keto a útočná jednotka Jedi se pokoušela zachránit Qel-Dromu ze železné tvrze, ale ten podlehl temné straně a trval na setrvání v Cinnagaru.
Qel-Droma se spojil s pánem ze Sithu Exarem Kunem a tito dva začali uskutečňovat své plány k nastolení nového zlatého věku Sithu. O šest měsíců později, kdy vojska Krathu dobývala okolní systémy, se válečník Mandalore rozhodl udeřit na srdce přespříliš rozsáhlé tetanské říše. Ulic Qel-Droma porazil Mandalora v boje muže proti muži a získal tak válečníkovu oddanost a možnost využití jeho smrtelně nebezpečných vojsk. Později se Aleema pokusila znovu potvrdit svou moc nad krathskými silami opuštěním Qel-Dromy během útoku na Coruscant, ale byl zachráněn a posléze Aleemu nechal zabít.


Vesmírna Stanice Centerpoint Station

Obrovská šedobílá vesmírná stanice v Corellianském systému umístěná mezi Talusem a Tralusem. Stanice pravděpodobně čerpala energii z gravitačních proudů mezi oběma planetami. Tato prastará stanice postavená ještě před vynálezem umělé gravitace se musí otáčet kolem své osy, aby tak nahradila skutečnou gravitaci odstředivou silou. Skládá se ze středové koule o průměru asi sto kilometrů a z dlouhých, tenkých válců vybíhajících ze dvou protilehlých stran koule. Konce válců jsou označovány jako severní a jižní pól. Celá stanice má délku přibližně 350 km. Směrem od osy otáčení je "gravitace " stále silnější. Bylo vypracováno několik projektů na vybavení stanice umělou gravitací - bylo však od nich upuštěno kvůli předpokládané ceně a neznámým postranním efektům. Povrch stanice je zcela pokryt trubkami, kabely, anténami, kuželovitými strukturami a přístupovými porty. Prozkoumání celého povrchu a vnitřku stanice by zabralo několik lidských životů.

Hollowtown
Hollowtown je jméno koule v samém středu stanice měřící šest kilometrů. Povrch vnitřních stěn Hollowtownu je pokryt domy, parky, jezery, sady a farmami. Toto je osvětlováno tzv. Glowpointem - umělým sluncem ve středu koule. Pro simulování noci byly nainstalovány tzv. stínové štíty vypadající z vrchu jako pláty zlata nebo stříbra. Na souosých koncích koule se nacházejí velké kužely obklopené několika menšími, nazývané Severní a Jižní kuželové hory. Kolem Hollowtownu se nacházejí doky, z nichž ten nejbližší je nazýván Shell One (Skořápka jedna).


Planeta Corellia

Corellia se nachází ve stejnojmenném systému a sektoru. Obíhá hvězdu Corell spolu s dalšími čtyřmi planetami. Obydleným planetám se říká pět bratří a samotná Corellia bývá označována jako "starší bratr". Corellia je atraktivní svět s mnoha farmami a malými městečky mezi kopečky a poli. Mezi zdejší zvířenu patří corellianský rejnok a písečný panter, nebezpečný dravec s jedovými tesáky. Zajímavá místa zahrnují Zlaté pláže, město Bela Vistal a hlavní město Coronet na pobřeží. Na rozdíl od ostatních měst má Coronet mnoho otevřených prostranství - malých budov a krámků oddělených parky. Centrem vlády v Coronetu je dvacetipatrový Corona House, původně obydlený guvernérem sektoru Micamberlectem.

Ulice "Treasure Ship Row" přiléhající k Meteor Way a Starline Avenue bývala eklektickým bazarem plný tvorů z každého koutu galaxie.


Planeta Calamari

Calamari (někdy zvaná Mon Calamari) je tektonicky stálá planeta pokrytá téměř úplně vodou a je domovem mírných Calamarianů a opatrných Quarrenů - celkem má asi 27 miliard obyvatel. Na povrchu se nacházejí jen bažinaté ostrůvky a plovoucí města obývaná oběma druhy - i když Quarrenové obývají temnější, nižší patra. Mezi tato atraktivní místa patří Reef Home, Coral Depths, Kee-Piru, Coral City, Heurkea a Foamwander City. Mon Calamarianská architektura má organický vzhled se zakulacenými rohy a nepravidelnými povrchy, vyjadřujícími lásku ke krásám jejich světa. Rudy použité k výstavbě sídlišť natěžili Quarrenové (kteří jsou schopní dýchat na vzduchu i pod vodou) ve svých sídlištích na dně. Historii téměř každé události na Calamari udržují metr dlouzí mlžovití molluskové, kteří jsou extrémně inteligentní a o své vědomosti se rádi podělí s každým. Calamarijská moře jsou také domovem nebezpečných dravých krakanů - žralokovitých tvorů s dvojicí klepet.


Planeta Coruscant


Sídlo vlády a centrum galaxie po mnohé generace - Coruscant a jeho dva malé měsíce obíhají kolem malé bílé hvězdy ve Světech jádra. Planeta Coruscant leží ve stejnojmenném systému, který se nachází v blízkosti systémů Kaikielius a Metellos. Souřadnice Coruscantu jsou ty nejjednodušší možné - 0,0,0 - a jejich výskyt na všech známých galaktických mapách ukazuje, že je centrem galaxie již velmi dlouho. Celý povrch planety je pokryt jediným, obrovským a mnohapatrovým městem. Nejstarší a nejhustěji osídlené oblasti se nacházejí podél rovníku. Kilometry vysoké mrakodrapy (některé dosahují svrchní vrstvy atmosféry) a početné vesmírné přístavy a přístaviště pokrývají město a nebe na Coruscantu je plné světel přilétajících a odlétajících dopravních prostředků. Luňákovití jestřábo-netopýři staví svá hnízda v umělých kaňonech ze kterých loví granitové slimáky obývající nižší patra.

Další zajímavosti

Další atrakce v Coruscantu zahrnují Velké věže, Skydomské botanické zahrady, kilometrovou Velkou recepční halu, podzemní město Dometown, Grandis Monovo divadlo, Holografické Zoo vyhynulých druhů, Galaktické muzeum (uchovávající prastaré Sithské artefakty), Coruscantskou univerzitu, Candrealské zahradní centrum, Chrám kruhu. Monument Plaza je oblíbené místo, postavené kolem jednoho z kopců v blízkosti Manaraiských hor, kde se návštěvníci mohou dotknout obnažené skály, na které město stojí. Již tři sta let ukazují hodiny v Centrální hale shromáždění šíření světla oblohou Coruscantu, a každovečerní okázalé šedo-zelené a rudé záblesky svitu v Coruscantské atmosféře.

Nejhlubší a nejtemnější poschodí města byly již dávno opuštěny a nyní jsou domovem starému vybavení, vraků vesmírných lodí, mechů a lišejníků, pancířnatých krys a jiné havěti a divokých tlup, jako jsou Ztracenci, a navíc bezejmenných podlidí pohybujících se temnými stíny. Kvůli své nebezpečnosti jsou nejnižší čtyři desítky pater pro normální dopravu nepřístupné. Tato patra také obývají nejrůznější zvířata, včetně bezokých tvorů zvaných "koridoroví ghůlové". O ošuntělé hospodě v této oblasti se povídá, že již 90000 let nespatřily její stěny slunce.

Sněhem pokryté polární čepičky jsou využívány pro lyžování a také jako zdroj vody po vysušení Coruscantských moří. Voda je odtud dopravována obrovskými trubkami do nejhustěji osídlených oblastí planety.

Prostor kolem Coruscantu je bráněn orbitálními bitevními stanicemi Golan III a vesmírným dokem na nízkém orbitu, samotná planeta je dostatečně chráněna velmi výkonným štítem. Mnohé další doky pomáhaly stavět vesmírné lodě a také obytné sféry. Polární regiony byly ohřívány soustavou zrcadel, které je tak činily mnohem příjemnějšími. Suroviny byly získávány z pásu asteroidů na okraji Coruscantského systému.Planeta Dellalt

Dellalt je nevýznamnou planetou, nacházející se v Tionské hegemonii. Avšak 25 000 let před vypuknutím galaktické občanské války tomu bylo naopak - během vlády tyrana Xima Despoty byl Dellalt zářícím šperkem v Ximově říši.


Planeta Dathomir

Tento svět s nízkou gravitací, čtyřmi malými měsíci, třemi kontinenty a rozlehlým oceánem se nachází v sektoru Quelli. na planetě je široká škála terénních typů včetně hor, pouští, purpurových savan a lesů s osmdesátimetrovými stromy s révou, na které rostou bobule hwotha. Mezi zdejší zvěř patří létaví plazi, prasečí hlodavci, dlouzí červi Whuffa, ostnaté ryby a obávaní rancoři. Polointeligentní dvojnohé ještěrky žijí v poušti a samy sebe označují za lid modré pouště.

Zajímavosti

Lidé přišli na planetu před stovkami let spolu se skupinou zbrojařů, přinucených k exilu Rytíři Jedi. O několik generací později sem byl rovněž přinucen odcestovat odpadlický Jedi Allya. Ten začal učit obyvatele planety Sílu. Ti se mezitím naučili krotit rancory. Asi o 400 let později havarovala na planetu vesmírná akademie Jedi Chu'unthor. Yoda a další Jedi vyslaní na záchranu plavidla byli odraženi čarodějkami - obyvatelkami planety používajícími Sílu. Ty byly rozděleny do několika klanů - Zpívající hory, Zuřící řeky, Mlžných vodopádů a ty užívajících temnou stranu Síly ve skupině "Sester noci". Tyto klany vytvořily společnost ve které dominovaly ženy a muži byli považováni za součást majetku a nemohly se účastnit důležitých rozhodnutí.


Planeta Dagobah

Tajemný, bažinatý svět v systému Dagobah v sektoru Sluis. na této planetě nejsou žádná města a ani žádné známky pokročilé technologie - tento svět se jen hemží širokou paletou života. Mezi zdejší tvory patří: bažinní slimáci, dračí hadi, netopýři, dravé houby, bioluminiscentní lenochodi a vražední brouci natahující své pavučiny mezi okolní sukovité stromy. Barevní ptáci Jubba hvízdají konejšivou melodii, tento efekt však může být způsoben také Silou. Hluboko v bažinách se nacházejí zkamenělé sukovité stromy. Tyto stromy mají unikátní životní cyklus - ve vhodném čase se od stromu odlomí bílý "pavouk", který se bude toulat bažinami, lovit zvířata a posléze na klidném místě zakoření, aby z něj vyrostl nový strom. Mezi další rostlinstvo patří: ovocné květiny, houby explodující jsou-li vystaveny světlu a duhové révové květiny rostoucí nad husté koruny stromů, kde zdejší létající plazi loví prchající hlodavce. Tenká vrstva oblaků obklopující planetu je pro běžné senzory neproniknutelná.


Planeta Dantooine

Olivově zelená, modrá a hnědá planeta bez průmyslu a pokročilejších technologií. Dantooine je navíc daleko od většiny galaktických tras. Jeho povrch se skládá z rozlehlých stepí - savan plných levandulové trávy a ostnatých stromů. Planeta má dva měsíce a hojnost živočichů, včetně stád vlasatých tvorů, balónovitých monster a much. Primitivní kmeny nomádů se vyskytují podél pobřeží - jejich počty jsou však tak nepatrné, že lze planetu považovat za neosídlenou.

Před čtyřmi tisíciletími zde založil Mistr Jedi Vodo-Siosk Baas výcvikové středisko, kde vycvičil Exara Kuna a Catharské válečníky Crada a Sylvara.


Planeta Esseles

Tato planeta se nachází v sektoru Darpa v Jádře blízko Perlemianské obchodní trasy. Po celé dlouhé roky tato planeta dominovala celému sektoru, ale ztratila mnohá svá teritoria v době před Klonovými válkami a o další přišla za Říše. Esseles je horký svět pokrytý geologicky mladými pohořími v jejichž roztroušených údolích žije většina ze zdejších 24 miliard obyvatel. Esseliáni jsou zcela oddaní svému světu. Calamar, hlavní město planety, bývá zobrazován jako centrum kultury s mnoha parky a muzei. Nový Calamar se nachází na jižním kontinentu (zvaném také Calamar) a sídlí v něm námořní základna Terril. Dalším městem je Alabar. Esseleská vláda se skládá ze zvolených zástupců a prezidenta. Prezident Cambira Ralle, hrdina který vede Esseles v době Klonových válek.

Planeta Endor

Endor se nachází v sektoru Moddell ve stejnojmenném systému. Samotný Endor je stříbřitý plynný obr s devíti měsíci. Největší z těchto měsíců má velikost menší planety a bývá označován jako Lesní měsíc, Svatý měsíc, nebo prostě Endor. Endorský systém byl téměř neznámý - a to hlavně kvůli své obtížné dosažitelnosti. Systém se nachází v nezmapovaném prostoru a masivní gravitační pole obra vyžaduje několik složitých hyperprostorových skoků. Za celá staletí jen několik cestovatelů se dostalo až na Endor. Endor má mírné prostředí s povrchem pokrytým lesy, savanami a horami. Také je zde nízká gravitace. Nepatrná osová odchylka a pravidelná oběžná dráha příspívají k pohodlnému prostředí vyhovujícímu většině životních forem včetně Endorského ponyho, vethiraptorů, kačích vlků, svítivých skřítků zvaných Wisties, rychlých zlomyslných teeků,okřídlených kondořích draků, gunlabirdů, dravých Yootaků a tempterů, lákajících svou kořist za pomocí maskovaných jazyků. Nejznámnějšími tvory jsou však primitivní Ewokové stavící si svá obydlí vysoko na stromech. Tzv. stromy života mohou dorůstat až tisíc metrů a jsou považováni za dochovní obránce Ewoků. Hudba hraje důležitou roli v Ewokské kultuře založené na systému klanů. Ewokové jsou i přes svou primitivnost schopní konstruktéři, kteří vynalezli větroně a katapulty. Každý kmen má šamana interpretujícího mystické znaky. Přirozeným nepřítelem Ewoků jsou 30-ti metrové příšery zvané Goraxové, kteří prohledávají Ewokské stromy pro obydlí, která jsou příliš nízko. Goraxové obývají skalnaté hory v salmské poušti za Yavarskými útesy na sever od hustého lesa. Poušť je zajímavá také kalužemi kyseliny a vyschlými jezery. na dnech Goraxských doupat žijí velicí pavouci. Na západě lesa se rozkládají travnaté pláně s vyvřelinami známé jako Dračí kožich. Za nimi leží zasněžené hory zvané Dračí páteř. savanna je obývaná chůdonohými yuzzumy lovícími malé ještěrky zvané ruggeři. V dračím kožichu postavili svůj hrad cizí útočníci používající dvounohé blurrgy pro přepravu nákladů při svých nájezdech na Ewokské vesnice.

Další zajímavosti

Asi před sto lety tito útočníci havarovali na Endoru s dathomirskou "Sestrou noci" Charal. Podle příkazů svého vůdce Teraka postavili tito dlouhožijící tvorové hrad a začali pátrat po zdroji energie, kterým by znovuzprovoznili svou loď. O mnoho později na planetě havaroval loď s Towanskou rodinou. Obří Gorax zajal oba rodiče a uvěznil je v horské pevnosti v salmské poušti. Towalské děti Mace a Cindel se pokusili své rodiče s pomocí Ewoka Wicketa a jeho kmene osvobodit. Později byla téměř celé rodina vyvražděna nájezdníky vedenými Tarakem a Charal. Přeživší Cindel a člověk Noa s pomocí kmene Ewoků porazili nájezdníky a Cindel a Noa měsíc opustili.


Planeta Fondor

Průmyslová planeta ve stejnojmenném systému je známá pro své obří loděnice (patrně největší v galaxii) na jejím orbitu.


Planeta Geonosis

Tato nehostinná planeta vzdálená méně než parsek od Tatooine je domovem Geonosianů. Hlavní složkou pouštního povrchu je načervenalý písek a prach. Komunikace v blízkosti planety je obtížná díky vysokému obsahu kovů v písku a také díky prudkým radiačním bouřím. Geonosis je obklopena několika pásy asteroidů a úlomků, což činí narudlou planetu zajímavou na pohled. Tyto asteroidy neustále padají na povrch planety, čímž způsobují silná zemětřesení a usazují tak na povrchu velké množství rud. Navzdory vysokému obsahu kovů v kůře planety je tu gravitace trochu menší než bývá běžné.


Planeta Gamorr

Gamorr je planeta nacházející se v systému Opoku. Povrch planety je pokryt různými tundrami a hlubokými lesy. Návštěvníci ho většinou vnímají jako klimaticky příjemnou planetu. Gamorreánci se ovšem ve svých hloupoučkých mozečcích starají hlavně o vedení konfliktů mezi svými klany. Jsou známy jako velmi násilnický druh s obrovskou silou. Mají zelenou kůži, obličej podobný praseti, malé růžky a kly. Průměrný Gamorreán měří okolo 1,8 m. Gammorreánské prasnice se starají o veškerou důležitou práci jako je lovení a farmaření, zatímco kanci stráví všechen svůj volný čas tréninkem a bojem. Jako zbraně jim slouží primitivní ruční sekery a meče a svým konáním se snaží vloudit se do přízně hlavní samice. Zbraně s vyšším stupněm technologie se schovávají pro použití mimo domovinu. Gamorr je také domovem chlupatých krev sajících parazitů jménem morrtové, na něž Gamorreánci pohlíží s určitým kladným citem a umožňují jim živit se na svých vlastních tělních tekutinách. Slouží jako domácí mazlíčci a jsou i symbolem blahobytu svého majitele. Mezi vůdci klanů a významnými bojovníky je vcelku běžné, že jejich tělo pokrývá až dvacet těchto parazitů. První mezihvězdná obchodní loď, která přistála na Gamorru totálně zničena poté co pět armád kmenů Gamorreánců svedlo krvavou dvoudenní bitvu o právo s ní obchodovat. Celkem bylo zničeno sedm lodí obchodníků, než k planetě byla vyslána těžce vyzbrojená loď, která se postarala o dokončení "vyjednávání" s Gamorreánci. Většina z nich pak byla uvržena do otroctví. Pokyny pro osoby chtějící navštívit povrch planety si vystačily s "Nenavštěvujte Gamorr". Mnoho Gamorreánců je zaměstnáno po celé galaxii jako stráže, žoldáci, vymahači. Naneštěstí si Gamorreánci neváží dohody, která by nebyla doslova utopena v krvi. Nevěří v práci pro někoho, kdo není lepší než oni v boji se sekerou.


Planeta Honoghr

Planeta se třemi měsíci ve stejnojmenném systému v blízkosti systémů Kessel a Fwillsving, která je domovem Noghriů. Honoghr je zdevastovaný svět, jehož většina rostlinného a živočišného života byla vyhlazena. Z vesmíru vypadá jako jednolitě hnědá, s občasnou modrou skvrnkou lezera a zelenými oblastmi zvanými "Čistá země". Hlavní město Nystao se nachází ve středu "Čisté země" a je sídlem sněmu Honoghru a je také jediným městem se zařízeními na opravu vesmírných lodí na planetě. Lid Honoghru je rozdělen do mnoha klanů (např. Kihm'bar, Bakh'tor, Eikh'mir a Hakh'khar) mezi kterými existuje dlouhá tradice vzájemné rivality. Rodiny a klany jsou řízeny ženami zvanými maitrakh. Ve středu každé vesnice je válcovitá budova zvaná dukha, postavená z vyleštěného dřeva zpevněného kovovým pásem, ve která je trůn klanu a jeho genealogická mapa nakreslená na jedné mapě. Vesnice klanu Kihm'bar je na okraji "Čisté země" a jejím vládcem je Ir'khaim.


Planeta Haruun Kal

Haruun Kal je pralesní planeta a také domovina Mace Windua.

Po té co tam začala válčit partyzanská organizace HOF proti separatistům se rada rozhodla pomoci partyzánske organizaci tím, že tam poslala Depu Bilabu, která ale podlehla temné straně síly.Poté co došla nahrávka o šíleném vraždění lidí, letěl na svou rodnou planetu Mace.Depa ale byla už stracena v nekonečné temnotě......


Planeta Hoth

Hoth je šestou planetou systému stejného jména. Je to ledový, neobydlený svět pokrytý ledovcovými poli a obíhá modrobílé slunce. Tento izolovaný svět není dokonce zaznamenán na některých standartních navigačních mapách. Hoth obíhají 3 měsíce a často na jeho povrch dopadají meteority. Denní teploty se pohybují na -32 stupních celsia a klesají o více než 20 - 30 stupňů přes noc. Mezi původní životní formy na Hothu patří Tauntaun a dravé Wampy. Mnoho druhů Tauntaunu se živí houbami rostoucími v jeskyních a pod sněhem. V noci se shromažďují v jeskyních, aby nezmrzli. Mezi zajímavosti na Hothu patří - zmrzlé gejzíry a 1000 km dlouhá roklina na jižní hemisféře. Dno této rokliny je naplněno vodou, která se drží v tekutém stavu díky ohromnému tlaku sobě čelících útesů rokliny. Některé ledovce pomalu sklouzávají do této rokle.

Pás asteroidů

Vzdálený Hothský systém se nachází v Ison Corridoru na okraji civilizovaného vesmíru. Jeho šestou planetou je zmrzlý a neobydlený Hoth. V systému se také nachází nebezpečný pás asteroidů, zformovány před miliardou let srážkou dvou planet. V tomto poli asteroidů se prý nachází asteroid z čisté platiny zvaný "Keranová pošetilost", podle hledače, který ho našel, nechal si ověřit jeho čistotu a už ho nebyl schopen najít znovu. Na některých asteroidech rostou křehké krystalové kapradiny, které mohou být primitivním životem založeném na siliconu.Planeta Ithor

Ithor je zářivě zelená a modrá planeta s několika měsíci v systému Ottega (někdy označovaném za Ithorianský systém) umístěném v hvězodkupě Mensší Plooriod. Čtvrtá planeta je domovem přírodymilovných Ithorianů, občas okolní galaxií pro tvar jejich hlavy zvaných "kladivouni"; Ithor je nádherný svět nedotčených deštných pralesů, řek a vodopádů.
Z vod Ithoru se zdvihá trojice světadílů; návštěvníkům se stále zdají být neprostupnými džunglemi. Dvě velké souše a mnoho ostrovů jsou udržovány v původním, neporušeném stavu. Ithoriáni považují své džungle za posvátné a vstupují do nich pouze v nouzi. Proto postavili obrovská vnášející se města (krom jiných sem patří Tree of Tarintha, Cloud-Mother a velkolepá stádoloď Tafanda Bay), která plují nad vrcholky bafforrů (nejproslulejší místní stromy). Ithorianské hvězdné lodi (vpodstatě stádolodi s hyperdrajvem) cestují vesmírným prostorem a prodávají své vzácné a neobvyklé zboží. Korporace Brathflen, která působí na Belsavisu, je význačná ithorianská obchodní společnost. "Matka džungle" čas od času povolala některé Ithoriany, aby žili na povrchu planety jako kněží a už se nikdy nevrátili zpět do měst. Všichni Ithoriané jsou vázáni ithorianským "Zákonem života", který říká, že za každou sklizenou rostlinu musí být vysazeny dvě nové.
Jeden velký háj polointeligentních bafforrů je na Cathorských vrších . Tento háj má kolektivní vědomí a je Ithoriany uctíván. V ithorské vegetaci jsou dále zastoupeny modrolisty (blueleaf), tremmin, fidlohlavá býčí kapradina (fiddleheaded bull-ferns), květina zvaná donar a druh stromů jménem indyup. Z fauny jmenujme ptáka manollium, hada arraka a flittera - malého létajícího hlodavce schopného napodobovat řeč.
Jedním z nejkrásnějších míst jsou Dessiarské vodopády. Každých pět let se Ithoriané scházejí na "Setkání", aby rozhodli o nejdůležitějších otázkách své společnosti. Během tohoto setkání plovoucí města vytvoří složitou, elegantně vyhlížející síť můstků a plošin.


Planeta IlumUkryté v jeskyních mrazivého světa Ilum jsou vzácné krystaly, které se používají na výrobu světelných mečů rytířů Jedi. V dávných dobách museli mladí rytíři Jedi vykonat cestu na Ilum, aby našli krystaly pro své zbraně.

Mezi nekonečnými ledovými horami leží Ilum's Crystal Cave. V této jeskyni je velká koncentrace Síly. Rytíři Jedi zde mají vize možné budoucnosti. Na stěnách je zaznamenána historie řádu Jedi.

Ilumské krystaly, známé také jako Adeganské krystaly, jsou přírodní minerály, které se nejčastěji používaly ve starých světelných mečích. Tyto krystaly samovolně vyzařují silný paprsek světla a energie, když nimi projde opakovaná rezonance.

Na Ilumu je taky tajný Jedijský Chrám.


Planeta Kabal

Lokace - Vnější okraj
Typ - Důlní planeta

Planeta tvoří z 74% doly, na planetě jsou 3 důlní společnosti Fregtor, Kgan a největší Tregas.

Historie planety - Objevena před 78 lety, stále nezávyslá planeta, před 48 lety kolonizována těžaři.

Významné společnosti:
Fregtor: 7% celkové těžařské části planety, úzce spolupracuje se společností Kgan.

Kgan: 13% celkové těžařské části planety, úzce spolupracuje se společností Fregtor. Lodě této společnosti planetu střeží.

Tregas: 78% celkové těžařské části planety, samostatná společnost, snažící se pohltit obě menší společnosti a ovládnout tak lanetu.


Planeta Kashyyyk

Tento svět je pokryt velkou džunglí a je známý především jako domovská planeta Wookieeů, ovšem zároveň se může chlubit jedním z nejneobvyklejších a nejnebezpečnějších ekosystémů. Z povrchu vyrůstají obrovské stromy, které obklopují celou planetu do výšky několika kilometrů.
Již před věky začal boj o přežití, všechny druhy, které dokázaly lézt nahoru, tak činily. Živočichové toho neschopní zůstali bezbranní a postupně vymírali. Mezi ty šťastnější patřili předchůdci Wookieeů, postupem času se jim podařilo vytvořit rozsáhlá obydlí v nejvyšších vrstvách lesa. Návštěvníci jsou v těchto místech v relativním bezpečí, ovšem pokud sejdou do nižších pater, různých druhů nebezpečí přibývá. Jen velmi málo lidí se dotknulo povrchu Kashyyyku a žilo dostatečně dlouho, aby to mohli někomu sdělit.Planeta Kamino

Tato vodou pokrytá planeta je domovem Kaminoanů. Nachází se v oblasti známé jako Divoký vesmír, za hranicí Vnějšího okraje.
Kamino bylo často smáčeno intenzivními bouřkami, díky čemuž získalo přezdívku "planeta bouří". Staletí před bitvou o Geonosis byl povrch planety tvořen plochými kontinenty, které oddělovaly oceány. Náhlý nárůst teploty způsobil tání polárních ledových čepiček, a tak došlo k ponoření veškeré pevniny pod vířící vody oceánu. Tato událost je známá jako Velká povodeň.
Kaminoané se přizpůsobili, vybudovali města, jež vystupovala z vody na tenkých, ale odolných pilířích, které kladly malý odpor neustálým náporům vody.
Krátce po bitvě o Naboo zde byl Jango Fett naklonován pro vytvoření armády klonů použité v klonových válkách (poprvé v bitvě o Geonosis).
Jako na ostatních planetách se i na Kaminu střídají roční období, nicméně se projevují pouze ve změnách teploty a oblačnosti - déšť nikdy nepřestává. V oceánech Kamina se nachází několik životních forem, kolem planety obíhají tři měsíce.


Planeta Mimban (Cicarpous V)

Pátá planeta v soustavě Cicarpous, oblaky zakrytý bažinatý svět Cicarpous V je často označován místním jménem Mimban. Planeta je z větší části neprozkoumaná. Deštivý svět je pokryt bujnou zelení křižovanou hnědými bahnitými řekami a překypuje mnoha formami života. Listnatý porost je soustředěn do hustých trsů, což ponechává dost prostoru pro cestování, ačkoliv neopatrný jedinec se může utopit v kapsách hustého šedivého bahna. Na Mimbanu žijí přinejmenším tři inteligentní druhy - velkoocí "zelení", kteří žebrají v důlních městech o alkohol; tencí šediví Cowayové žijící pod zemí a nepojmenovaný chlupatý druh se čtyřma nohama a rukama. O záhadném, dávno vyhynulém druhu zvaném Thrella se traduje, že vybudovali stovky chrámů a měst rozesetých po vlhkém povrchu Mimbanu. Takzvané "Threllaské studny", skoro bezedné šachty obklopené vzájemně propojenými šestiúhelnými deskami, mají často postranní průchody naývané cowayské šachty, které vedou do podzemního světa Cowayů. Jedna z těchto cowayských šachet, osvětlená jistým druhem luminiscenčních hub, ukrývá rozlehlé podzemní jezero, které Cowayové překračují na velkých leknínovitých rostlinách. V jezeře žije nebezpečné amorfní chapadlovité stvoření. Na vzdáleném konci jezera se nachází opuštěné threllaské město. Dvě stě Cowayů z této šachty žije v primitivní vesnici vystavěné v obrovském amfiteátru přírodního původu. Jejich kmenům vládne triumvirát vůdců, kteří se obracejí ke svému bohu Canu v žádostech o rozhodnutí v důležitých záležitostech. Mezi nejnebezpečnější tvory tohoto světa patří obrovští bílí červi nazývaní wandrella, kteří mají okrouhlá ústa obklopená černými oky a jsou příliš hloupí než aby je mohla většina útpků zastavit.


Planeta Mustafar

Mustafar je sopečný svět, menší ze podvojných planet obíhajících kolem vzdálené hvězdy. Povrch Mustafaru je utvářen erupcemi lávy a plynů, díky čemuž z vesmíru jeví jako oranžový.
Civilizaci zde vytvořila překvapivě rasa vysokých, tenkých humanoidů známých jako Mustafariané.
Techno unie na Mustafaru založila těžební základnu využívající volně tekoucí lávu na povrchu pro zisk vzácných kovů.


Planeta Nar Shaddaa

Nikým neovládaný "pašerácký měsíc" obíhající kolem Nal Hutta, kompletně pokrytý vzájemně propojenými vesmírnými přístavy a několik kilometrů vysokými dokovacími věžemi. "Vertikální město" budované po tisíciletí je chráněno často porouchaným planetárním štítem.Nar Shaddaa, proslulý jako rodiště Jabby Hutta, je ovládán Hutty a přidruženými " cechy pašeráků", kteří mají v držení různé oblasti měsíce. V současné době je převážně vnímán jako středisko pašeráckých oblastí ve známé galaxii a znečištění, rozklad a bezpráví spojené s pašeráctvím na měsíci jen vzkvétá. Mezi sekce v bludišti podobném městě Nar Shaddaa patří duroský sektor a corelliánský sektor, kde se nalézají tři bary oblíbené mezi lovci lidí - Burning Deck (Hořící paluba), Slag Pit a Meltdown Cafe, o kus dál se na rohu nachází Orange Lady. Většina ze 72 až 95 miliard obyvatel měsíce bydlí v nejvyšších patrech přístavních měst.

Nar Shaddaa byl původně darován vystěhovanými Evocii jako nový domovský svět poté, co je Huttové vypudili z Nal Hutta. Huttové pokračovali ve zneužívání Evociů i v jejich novém domově a používali je jako zdroj levné pracovní síly. Nyní je možno nalézt jejich zapomenuté potomky na nejnižších úrovních vertikálních měst.


Planeta Nal Hutta

Zjizvená zelená, modrá a hnědá planeta v systému Y'Toub, Nal Hutta (což v huttštine znamená "nádherný šperk") je jednou z primárních planet osídlených Hutty poté, co opustili svůj domovský svět Varl. Obrovské rozměry planety jsou kompenzovány její extrémně nízkou hustotou, díky níž je její gravirace snesitelná. Nal Hutta byla kdysi překrásným světem plným horských dešťových pralesů. Avšak Huttové ji po svém příchodu proměnili v chmurnou planetu plnou štiplavého dýmu, zatuchlých kaluží pokrytých nejrůznějším svinstvem a lány ohavné bažinové trávy, v níž žije hmyz a pavouci. Hejna velkých nemotorných ptáků, žijících na planetě, jsou střílena lovci na swoopech. Atmosféra je znečištěná emisemi z povrchových dolů ve velkých městech a mastný déšť padá na hlavy zubožených obyvatel žijících ve vesnicích a ghettech. Kulturní centra poblíž vesmírného přístavu v Nal Hutta stojí na kůlech v bažinaté půdě. Bílý palác Durgy Hutta leží poblíž přístavu a zahrnuje bahenní lázně a neslavně proslulou síť podzemních kobek. Nal Hutta a její měsíc Nar Shaddaa se nacházejí uprostřed Huttského prostoru a neustále sem přistávají nákladní lodě, pašeráci a jiní galaktičtí obchodníci. Suroviny se obvykle dolují z povrchu Nal Hutta a jsou přepraveny na měsíc Nar Shaddaa, kde jsou zpracovány a poté se vyvezou. Planetě vládne sněm nejstarších členů tzv. "Původních klanů", což jsou nejstarší huttské rody. Populace planety sestává z téměř sedmi miliard obyvatel, z nichž tři miliardy jsou Huttové.

Před mnoha lety měla tato planeta jméno Evocar a byla domovem primitivní rasy zvané Evocii. Když sem přišli Huttové, poskytli Evociům technologie výměnou za půdu - až nakonec skoupili celou planetu a vypudili Evocie z jejich světa. Stará republika přesunula Evocie na měsíc Nar Shaddaa, ale ani tam se jim nedařilo lépe. Jakmile Huttové ovládli celou planetu, nahradili veškeré evocijské stavby huttskými paláci a svatyněmi a přejmenovali svět na Nal Hutta. Blízkost planety k frekventovaným dopravním trasám z ní učinila oblíbený obchodní svět té doby, ačkoliv se dopravní trasy mezitím posunuly jinam. V nedávné době se Nal Hutta stalo útočištěm pašeráků, pirátů a kriminálníků. Velmi Blízko Nal Hutta leží masivní radioaktivní plynná mlhovina ukrývající planetu Ganath.


Planeta Naboo

Naboo je neobvyklá planeta díky tomu, že postrádá pevný plášť a tekuté jádro. Namísto toho je protkána jeskyněmi a malými tunely. To planetě umožňuje udržet si nepřeberné množství vody, které dodává povrchu bažinatý charakter, jenž popírá pravou hloubku, do níž mohou její oceány sahat. Malé části pevné půdy se vyznačují do dáli se táhnoucími rovinami. Pod pórovitou skálou planety se ukrývá jádro z téměř čisté plazmové energie.Lidští obyvatelé, potomci grizmalltských osadníků flotily Beneficent Tasia, se naučili využívat této energie, která pro ně představuje neomezený zdroj elektřiny. Naboo je domovský svět Gunganů právě tak jako lidí, kteří se nazvali jako Nabooané.
Naboo je třetí a hlavní svět systému Naboo, planeta je obíhána dvěma měsíci. Jakožto svět Vnějšího okraje je vzdálena asi 34 000 světelných let od galaktického Jádra.Planeta Ossus

Ossus, nacházející se v systému Adega (jeden ze šesti zvývajících systémů Auril v sektoru Auril) obíhá kolem dvou adeganských sluncí po oběžné dráze ve tvaru osmičky. Za dávných časů to byla důležitá pevnost a vzdělávací centrum Jediů a spekuluje se o tom, že Řád rytířů Jedi byl ustaven na této planetě. Ossus byl kdysi plný měst a obranných zařízení a poblíž skalnatého pohoří ležel hvězdný přístav Knossa. Mezi nejzajímavější lokace tohoto světa Jediů patřila Velká knihovna Jediů a poklidné Zahrady Tally. Příkré kaňony stále zdobí dovedné nástěnné malby. V atmosféře občas zuří elektrické bouře. Ačkoliv zlatý věk Ossusu již dávno minul, některé z budov dosud stále stojí - je mezi nimi i knihovna a meditační místnost Jediů.

Asi před 4000 lety během Velké sithské války navštívil Ossus padlý Jedi Exar Kun, aby zde naverboval dvacet Jediů pro Sith. Předtím než odletěl, Exar Kun zavraždil mistra Odan-Urra a ukradl sithský holocron z knihovny Jediů. Později byla ossanská flotila Jediů vyslána do nedaleké hvězdokupy Cron, kde měla bránit obleženou stanici Kemplex Nine. Flotila byla zničena, když se hvězdokupa proměnila v novu, jejíž tlaková vlna ohrožovala i Ossus. Okamžitě byl vydán rozkaz k evakuaci a do transportů bylo naloženo tolik relikvií, kolik bylo možno přepravit. Ve stejný čas se zde však objevili Exar Kun a Ulic Qel-Droma se svými armádami, aby tento svět vyrabovali dřív, než sem dorazí tlaková vlna. Kun se zde střetl s netijským mistrem Jedi Oodem Bnarem, který se proměnil v nepoddajný strom, aby ochránil úložiště nejstarších známých světelných mečů. Mezitím se Ulic střetl se svým bratrem Cayem a zabil ho v souboji a byl zlomen žalem za svůj hrůzný čin. Ostatní Jedi (s čestnou výjimkou Ooda Bnara) opustili planetu těsně před nárazem tlakové vlny, která spálila a téměř naprosto zničila povrch planety. Avšak někteří Jedi zde přežili, když se se svými rodinami ukryli ve velkých jeskyních Ossusu a jejich potomci se stali Ysanny, kmenem válečníků-šamanů užívajících Sílu k navádění jejich primitivních zbraní.


Planeta Onderon

Onderon, jedna ze tří planet nacházejících se v systému stejného jména, obíhá kolem žlutého slunce a má čtyři měsíce s velmi rozdílnými oběžnými drahami. Nejbližší měsíc, Dxun, je domovem krvežíznivých netvorů schopných jednou za rok přesunout se na povrch Onderonu díky tomu, že se v určitý moment atmosféry planety a měsíce protnou. Lidští obyvatelé Onderonu postupně vyvíjeli obranu proti těmto zvířatům a nakonec se soustředili v obrovském obezděném městě Iziz. Mezi živočichy planety patří i dračí ptáci.

Před 4400 lety přinesl na Onderon temný Jedi Freedon Nadd moc Sithu a všichni, kteří jí odporovali, byli vyhnáni do divočiny, kde krotili dxunské netvory. Těchto "Jezdců na netvorech" bylo několik set, vytvářeli si vlastní království a neustále se snažili dobýt Iziz. Asi před 4402 lety byl Onderon poprvé kontaktován Starou republikou, o dva roky později sem byla vyslána delegace Jediů (mezi nimiž byl i Ulic Qel-Droma), aby zprostředkovala mír mezi Jezdci a královnou Amandou z Izizu. Po smrti královny Amandy nastoupila na trůn její dcera Galia společně se svým milencem Oronem Kirou, vůdcem království Jezdců. Následující vzpoura následovníků Freedona Nadda byla též potlačena Jedii. Ve stejnou dobu cestovali na Onderon Satal Keto a jeho bratranec Aleema (členové tetanského královského rodu), aby se zde naučili tajemství sithské magie (poté vytvořili uskupení Krath a převzali politickou kontrolu nad systémem Teta). Po povstání naddistů byla na Onderonu z pozůstatků Naddovy prastaré hvězdné lodi postavena základna Jediů. Později, během poslední fáze Sithské války, nařídil Exar Kun válečným klanům Mandalora zajmout Onderon a město Iziz. Oron Kira a kapitán Vanicus z republikové flotily je však v zuřivé bitvě porazili a Mandalore s přeživšími válečníky uprchl na Dxun.


Planeta Pakrik Major

Jedna ze dvou obydlených planet v systému Pakrik. Tato planeta je obchodním střediskem sektoru Kanchen a pravidelně každý rok se zde pořádá Kanchenská konference, pokládaná za hlavní společenskou událost celého sektoru. Pakriku Major vládne demokraticky volený Elektor.


Planeta Pakrik Minor

Druhá obydlená planeta v systému Pakrik. Modrozelený svět pokrytý převážně lesy a planinami. Půda je zde velmi úrodná, a tak hlavní zdejší hospodářskou činností je extenzivní zemědělství. Prakticky po celém povrchu jsou rozesety obilné farmy, obhospodařované starodávnými farmářskými rodinami. Na planetě v podstatě neexistují žádná větší města a většina přistávacích ploch pro vesmírné lodě je pouze lokálního významu.


Planeta Ralltiir

Ralltiir, planeta v systému stejného jména, leží při Perlemianské obchodní trase v sektoru Darpa v pásu Světů jádra, na hranici s pásem Kolonií. Během posledních staletí byl Ralltiir jedinou planetou v sektoru Darpa schopnou udržet si nezávislost na nedalekém světu Esseles. Ralltiir je atraktivním, technologicky vyspělým světem, proslulým pro své bankovnictví. Planetární finanční instituce je politicky neutrální a mají pověst "bezpečného útočiště" pro prostředky investorů.


Planeta Sullust

Sullust je vulkanický svět v systému Sullust, ležícímu mezi Yetoomem a Ithorem. Planeta, obalená hustou vrstvou horkých, stěží dýchatelných plynů, je obyvatelná (pro většinu druhů) pouze uvnitř husté sítě podzemních jeskyní. V těchto jeskyních si domorodí Sullustané vybudovali překrásná podzemní města, jež jsou turistickou atrakcí pro mnoho dalších občanů galaxie. Jedním z oblíbených resortů je Piringiisi, proslulé svými horkými prameny a žíravým zeleným bahnem. Přívětiví Sullustané jsou vysoce ceněnými piloty a navigátory díky své instinktivní schopnosti zapamatovat si jakoukoliv trasu. Obrovská korporace SoroSuub (též SoroSub) sídlí právě na Sullustu a zaměstnává téměř polovinu populace v těžbě, energetice, balení a výrobě. Hlavními exportními komoditami Sullustu jsou injekto-kitové boty, standardní bytové jednotky a plastové náhradní rohovky. SoroSuub kdysi vyráběla i bitevní brnění Drak pro sullustanskou milici. Sullustané na ochranu svých loděnic před piráty a jinými zločinci utvořili trvalou flotilu Domovské gardy.


Planeta Talasea

Tato čtvrtá planeta systému Morobe obíhá žlutou hlavní hvězdu v červeno-žluté dvojhvězdě. Talasea je studený, vlhký svět a má vyšší gravitaci než je běžné. Během období dešťů je její povrch bičován prudkými bouřkami.
Pevnina je tvořena řadou ostrovů. Místní faunu představují různé druhy hmyzu a plazů, také zde žije několik divokých savců, kteří byli přivezeni pro dřivější zemědělskou kolonii. Původní flóra zahrnuje zelený břečťan a strom kaha.


Planeta Tatooine

Tatooine je hlavní planetou v hvězdném systému stejného jména. Je to pouštní planeta, vzdálená od rušného centra Galaxiie a je světem, na kterém vyrostl Luke Skywalker. Tato planeta je ve výhni dvou sluncí, které z ní vytváří poušť. Planeta je domovem Jawů, Pouštních Lidí - Tuskenů, banth, Kraytských draků, lidských osadníků a různých mimozemšťanů obývajících vesmírný přístav Mos Eisley. Lidští osadníci se živý sklízením vlhkosti, žijí v komunitách jako například Anchorhead.

Mos Eisley
Mos Eisley je vesmírný přístav na planetě Tatooine. Město přitahuje meziplanetární obchodníky stejně tak i piloty vesmírných lodí, hledající odpočinek a relaxaci po dlouhých letech.

Planeta Utapau

Utapau je modrozelený svět obíhaný mnoha měsíci, nachází se ve vnějším okraji. Povrch tvoří ničím nezajímavé pláně místy pokryté kosodřevinami. Jedinou pozoruhodností této planety jsou díry, jimiž je krajina poseta. Zdejší Utaiové a Pau'ani si v těchto jámách vybudovali domovy tvořící elegantní města.
Vytvoření takovýchto útvarů umožnila pískovcová kůra planety, jež propouští vodu, která se pod touto vrstvou shromažďuje, a vytváří tak podzemní oceán. Neustalý pohyb vody vyvolal erozi, jež měla za následek propad hornin. A díky nedostatku vody na povrchu se podnebí změnilo natolik, že silné větry zarovnávaly povrch planety, vymazávaly pohoří a vytvářely nekonečné roviny. Zároveň se však síla větru dala využít ve větrných elektrárnách k zisku energie, čehož místní obyvatelé hojně využívali.


Velserský Prsten

Skupina asteroidů okolo třetí planety nacházející se v systému Bespin. O Prstenu se věří, že je to pozůstatek nestabilního plynového obra, který explodoval před mnoha tisíci lety. Většina z asteroidů se skládá ze zmrzlých plynů a tekutin a celý Prsten odráží světlo v barvách duhy když se na něj díváme ve správném úhlu. Různé skupiny často navštěvují Prsten aby zde získali cenné surové materiály pro Oblačné město na Bespinu.


Planeta Wayland

Wayland, primitivní zeleno-modrý svět nacházející se asi 350 světelných let od planety jménem Myrkr. Povrch planety tvoří husté lesy a zatravněné pláně.


Planeta Yavin IV

Yavin IV je pralesní měsíc obíhající kolem plynného obra Yavinu. Je to jeden ze tří měsíců v systému, na kterých může existovat život. Yavin IV má dlouhou a bouřlivou historii.

Přírodní podmínky
Yavin IV je mladý svět s velkou geologickou aktivitou. Šedesátdevět procent jeho povrchu je pevnina, rozdělená na čtyři kontinenty. Zbytek světa je pokryt propojenými oceány a jednou plochou obklopenou zemí o velikosti dostatečné, aby mohla být označována za moře. Před desítkami let byla kontinentům průzkumníky z Wetyinovy kolonie dána jména: Starloft, Swivven, Koos a Wetyin. Den na Yavinu je o pouhou minutu kratší než galaktický standard. Yavin IV má dvě roční období - sucha a dešťů.

Protože Yavin IV obíhá kolem plynného obra je na něm možné poznat dva druhy soumraků. Pokud je Yavin odvrácen od slunce, ale stále přivrácen k obrovi nastává na něm "zářící noc" a džungle je prosvícena matnou září pastelových barev. Pokud je strana měsíce odvrácena jak od slunce, tak od obra, nebo obr zakryje slunce nastává temná noc. Rotace Yavinu IV je taková, že asi jednou za několik měsíců je na něm skutečně tmavá noc. V tomto případě prudký pokles teploty vytváří četné bouře.

Další zajímavý (a krásný) úkaz na Yavinu IV nastává, když paprsky slunce procházejí svrchními vrstvami atmosféry plynného obra. Tak je světlo polarizováno a když poté dosáhne ledových krystalků v nejvyšších částech atmosféry Yavinu IV objeví se obrovská duha. Tento úkaz bývá označován za duhovou bouři.

Yavin čtyři je svět plný života. Deštné pralesy jsou domovem modrolistých keřů a Massassijských stromů plných popínavých kapradí. Nebulové orchideje a výbušné houby pokrývají zemi. Yavin čtyři obývají woolamendři, kteří vysoko ve svých stromech vyjí, a také yavinští runyipové a stintarilové. dalšími životními formami jsou pancéřovaní eelové, slizcí salamandři, svítící včely, krabové, pavouci, ještěři, krystaloví hadi, šeptající ptáci, plazovití ptáci a mnohé další druhy.

Historie
Před tisíci let se Sithský lord Naga Sadow dostal na útěku z Velké hyperprostorové války na Yavin IV. Přikázal tehdy své posádce vybudovat masivní chrámy jako ohniska jeho Sithské magie. Sadow, zkušený alchymista, ukryl svou loď hluboko pod nově postaveným chrámem ohně. Pomocí alchymie a magie přeměnil část své posádky na Massassijské válečníky a přikázal jim bránit nově postavené chrámy. Po odchodu svého pána se Massassiové organizovali do

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tatooine - to málo co o této planetě vím

(Sarrissa @centrum.cz, 25. 5. 2010 17:44)

Staří osádníci říkavali, že si spálíte oči dřív, když se budete koukat na písečné pláně Tatooine, než do dvou sluncí. Dlouho planeta lidi klamala, protože z vesmíru vypadá jako tři slunce. Díky dvou sluncím se na planetě vytvořilo stálé, ale značně horké klima. Vapátory jsou zapuštěné do skal i do dna písečných plání a pomáhají lidem dostat na povrch vodu.
Dewbacc - je využíván jako soumar. A jezdí na něm i stormtroopeři.
Bantha - oblíbený "dopravní" prostředek Tuskenů. Mezi Tuskenem i jeho Bantou je citové pouto, a když zemře jeden, většinou zemře i druhý.
Jawowé - obývají sice pouště ve velkých transportech, ale mají také pevnost a i když to nejsou bojovníci, když je jejich pevnost napadena, chrání svou věštkyni, čili šamanku až do posledního muže.
P.S. ráda si budu psát s fandou Star Wars:-)

Re: Tatooine - to málo co o této planetě vím

(Matthew, 8. 6. 2014 13:21)

Ahoj napis mi

123

(hani, 17. 2. 2010 20:32)

Patero modré dětí planety